322 Miliónov ľudí
celosvetovo trpí
depresiou

Depresia je choroba, nie slabosť.

Viac o depresii

2:1 Pomer žien
a mužov
s depresiou.

Depresia je choroba, nie slabosť.

Viac o depresii

50 % Menej ako 50 % ľudí
s depresiou je celosvetovo
primerane liečených.

Depresia je choroba, nie slabosť.

Viac o depresii

30 – 44 Veková skupina
s najčastejším celosvetovým
výskytom depresie.

Depresia je choroba, nie slabosť.

Viac o depresii